Hi friends, this is Mark Fox with another edition of amazing prophecies. 2,000 years ago, the Messiah stepped into human history at a crossroads of the world Israel. It was here that a showdown between the Messiah and the religious establishment would rock the world.

It was here in the Holy Land that the Messiah would change the course of history, but God's. Word says he came to his own and his own did not receive him. John 1 verse 11. Many people, especially Christians, are thoroughly confused and perplexed.

Why the Jews rejected Jesus as the Messiah so quickly? I want to share with you five fast facts: five reasons why I believe the Jews rejected Jesus as the Messiah number one. They misinterpreted the prophecies about the Messiah Jesus exposed, the religious leaders as being ignorant of the true interpretation of many Messianic prophecies of the Old Testament.

He said quote: have you never read in the scriptures Matthew? 21. Verse. 42. Again, you are mistaken, not knowing the Scriptures nor the power of God, Matthew, 22 verse, 29. Of course, this infuriated them as they boasted to have perfect knowledge of the Torah, but pride kept them from admitting.

They were wrong. Number two Jesus was not a political Messiah. They all desired a powerful Messiah who would deliver them from the long and fierce oppression of the Roman government and when they could see that he was not going to fulfill their cherished ambitious hopes.

They rejected him just hours before his crucifixion Jesus said to Pilate quote: my kingdom is not of this world. John 18:36 number three Jesus pointed out sin even among the religious leaders showing that he read the hearts of his accusers.

He trumpeted you are of your father. The devil John 8:44 Jesus made the religious leaders squirm number four Jesus did not conform to man-made traditions that clashed with the Word of God. Now Jesus did keep the Sabbath holy, but he did not believe it was wrong to heal on the Sabbath and that made the religious leaders enraged.

Then the Pharisees went out and plotted against him how they might destroy him. Matthew 12, nine to 14 number five. The people chose to follow their misguided, religious leaders, Jesus boldly declared quote.

They are blind leaders of the blind, Matthew, 15, verse, 14 and when Pilate asks the Jews what they wanted to do with Jesus the Bible says, but the chief priests and elders persuaded the multitudes that they should ask for Barabbas and destroy Jesus Matthew.

27. 24. You now is: what will you do with Jesus today accepted or rejected? I urge you to make a decision right now to accept Jesus as your Lord and Savior. If you enjoyed this video, be sure to check out our YouTube channel and subscribe, also visit us on our website, Bible prophecy gut info, and there you can download a complete Bible study outline on this very subject.

May Jesus be with you as you seek to know the truth and sets us forever free. You Witam przyjaciele tu Mark Fox w kolejnej edycji niesamowitych proroctw. 2000 lat temu Mesjasz wkroczył do historii człowieka na skrzyżowaniu, świata zwanym Izrael.

To było tutaj ostateczna rozgrywka pomiędzy Mesjaszem, a religijnym establishmentem trzęsącym światem. To było tutaj, w Ziemi Świętej na której, Mesjasz zmienił, bieg, historii. Ale, Słowo Boże mówi & quot On przyszedł do swoich a swoi Go nie przyjęli.

& quot Jan 1:11., Wielu ludzi szczególnie Chrześcijan, jest zupełnie zdezorientowanych. I zakłopotanych dlaczego Żydzi odrzucili Jezusa jako Mesjasza Więc szybko chcę się podzielić 5 szybkimi faktami 5 powodami dlaczego jak myślę Żydzi odrzucili, Jezusa, jako Mesjasza, Numer 1.

Błędnie interpretowali proroctwa, o Mesjaszu. Jezus ujawnił że, religijni, przywódcy, są, nieświadomi, prawdziwego, znaczenia, wielu, mesjanistycznych, proroctw, Starego Testamentu. On powiedział Cytat & quot Czy nigdy nie czytaliście Pism.

& quot Mateusz 24:42.. I znowu & quot Jesteście, w błędzie nie znając Pism ani mocy Bożej. & quot Mateusz 22:29. Oczywiście to ich rozwścieczyło jako że oni szczycili się doskonałą, znajomością, Tory.

Ale duma powstrzymywała, ich przed przyznaniem że są. W błędzie. Numer 2. Jezus nie był politycznym Mesjaszem. Oni pragnęli potężnego Mesjasza który wybawi, ich od długiego i brutalnego ucisku rzymskich rządów.

. I kiedy zobaczyli że On nie spełni, ich wygórowanych ambitnych nadziei odrzucili Go. Zaledwie kilka godzin przed swoim ukrzyżowaniem Jezus powiedział do Piłata cytat & quot Królestwo moje nie, jest z, tego świata.

& quot Jan 18:36., Numer 3. Jezus wskazał na grzech, nawet pośród, religijnych, przywódców, pokazując, że, Czyta w sercach swoich oskarżycieli on ogłosił & quot, Wy macie diabła za ojca & quot, Jan 8:44.

, Jezus sprawiał, że, przywódców, religijnych, skręcało., Numer, 4. Jezus nie zastosował się do ludzkich tradycji które były, w sprzeczności ze Słowem Bożym. Zatem Jezus, zachował, Szabat, dniem, świętym, ale, nie, uważał, Żeby uzdrowienie w Szabat było złem.

i to doprowadziło przywódców religijnych, do wściekłości. & quot Faryzeusze zaś wyszli i odbyli naradę przeciw Niemu w jaki sposób Go zgładzić. & quot Mateusz 12:9-14. Number 5. Ludzie postanowili podążać za swoimi fałszywymi, przywódcami, religijnymi.

, Jezus, wyraźnie, oświadczył & quot To są Ślepi przewodnicy ślepych. & quot Mateusz 15:14.. I kiedy Piłat zapytał Żydów co, chcą, zrobić, z, Jezusem biblia, mówi, Tymczasem arcykapłani. I starsi namówili tłumy żeby prosiły, o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa.

Mateusz 27:20. Zatem moje osobiste pytanie do ciebie jest Co, zrobisz, z, Jezusem dzisiaj, Przyjęty, czy też odrzucony. Naglę cię byś podjął decyzję, już, teraz., Byś, przyjął, Jezusa, jako, swojego Pana.

I Zbawiciela. Jeśli podoba ci się ten materiał upewnij się. I sprawdź nasz kanał na Youtube. I zasubskrybuj A także odwiedź naszą stronę BibleProphecy.info i możesz tam ściągnąć całe studium biblijne właśnie, w tym temacie.

Niech Jezus, będzie z, Tobą, kiedy dążysz do poznania prawdy. I niech nas oswobodzi na zawsze

OUR SOCIALS: