My friends, this is Mark Fox with another edition of amazing prophecies. According to the richest dot-com article entitled 10 most expensive ransoms ever paid, the number one spot on the list goes to the Ransom of Victor Lee son of the billionaire Li Shan, who was also captured by big spender.

He was eventually released after Lee. Shing had to pay an astounding 135 million for his release. Big spender was executed in 2000 because of his many crimes. Well, why did Jesus die for you fact number one Jesus died to pay the price, though ransom for our sins.

The Apostle Paul declares that we were bought with a price according to first Corinthians 6:19, that heavy price was the life of the Son of God. Paul says who gave himself a ransom for all Jesus paid the price you couldn't pay number two.

Jesus died to reveal he and his father's, great love for God, so loved the world that He gave His only begotten Son Jesus came to reveal the infinite love of God for you and I as sinners. If you ever feel like doubting his love, just look to the cross, it is a pledge of the love of God.

For you number three Jesus died to fulfill Bible prophecy. Hundreds of years before Jesus was born. It was prophesied about the Messiah. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities.

The chastisement for our peace was upon him and by His stripes we are healed. Isaiah 53 verse 6 Jesus fulfilled every single messianic prophecy. Number four Jesus died to set an example of full sir render and obedience to God's will Matthew 20 verse 28 Jesus said just as the Son of man did not come to be served but to serve and to give his life a ransom.

For many, as Jesus was expiring on the cross in his final breaths, he said with a loud voice. It is finished father into your hands. I commit my spirit. Jesus did his father's will even though it cost him his very life.

Number 5. Jesus died to inspire our faith in His grace and power. The Apostle Paul declared I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me and the life which I now live in the flesh.

I live by the faith in the Son of God who loved me and gave himself for me Galatians 2:20. Yes, as we look to the cross as we look to Jesus on the cross, our heart is moved and our faith in his love and grace is inspired.

We can now declare personally Jesus Saves friends. I hope you take Jesus as your personal, Lord and Savior, and every day think about Jesus dying on the cross for your sins and mine, as though you were the only one, and I were the only one if you enjoyed this video, be sure to check out Our youtube channel and subscribe also visit us on our website, Bible prophecy done info and download a complete Bible study outline on this subject.

May Jesus be with you as you seek to know the truth that sets us forever: free [, Music, ], Witam przyjaciele tu Mark Fox w kolejnej edycji niesamowitych proroctw. Według artykułu therichest.com pt.

10 najdroższych zapłaconych okupów, Numer 1. Jedno miejsce na liście idzie do Victora Lee syna Miliardera Lee Shan który był porwany przez wielkiego osobą rozrzutną. Został ostatecznie uwolniony po tym jak Lee Shing zapłacił zdumiewającą kwotę 135 milionów dolarów.

Wielki rozrzutnik został skazany, w 2000 roku z, powodu wielu, przestępstw., Zatem, dlaczego, Jezus, umarł, za ciebie Numer # 1 Jezus umarł by zapłacić cenę Okup za nasze grzechy. Apostoł św.

, Paweł oznajmił że zostaliśmy nabyci za wielką cenę. 1 Kor 6:19. Tą wielką ceną było życie Syna Bożego., Paweł mówi & quot który wydał siebie samego na okup za wszystkich & quot 1 Tm 2:6.

Jezus zapłacił, cenę, ty, nie, mógłbyś, zapłacić. Numer # 2 Jezus umarł by wyjawić wielką miłość swoją, i jego Ojca. & quot; Tak bowiem, Bóg, umiłował, świat, że, Syna, swego Jednorodzonego dał & quot, J 3:16.

Jezus przyszedł by ujawnić nieskończoną miłość Boga do ciebie. I mnie jako grzeszników. Jeśli kiedykolwiek poczujesz że wątpisz, w jego miłość po prostu spójrz na krzyż. To obietnica miłości bożej do ciebie.

Numer # 3 Jezus umarł by wypełnić biblijne proroctwo. Setki lat przed urodzeniem Jezusa przepowiadano, o Mesjaszu. Lecz On był przebity, za, nasze, grzechy, zdruzgotany, za, Nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.

Iz. 53:5. Jezus wypełnił każdą jakąkolwiek mesjanistyczną przepowiednię. Numer # 4 Jezus umarł by dać przykład pełnego oddania się. I posłuszeństwa woli bożej. Mateusz 20:28 Jezus powiedział & quot na wzór Syna Człowieczego który nie przyszedł aby, Mu, służono, lecz, aby służyć.

I dać swoje życie na okup za wielu & quot Jak Jezus konał na krzyżu, w swoim ostatnim tchnieniu powiedział głośno & quot Wykonało się & quot J.19:30. & quot Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego.

& quot Łk. 23:46. Jezus wykonał, wolę, swojego, Ojca, pomimo że to Kosztowało jego całe życie. Numer # 5 Jezus umarł by zainspirować naszą wiarę, w swojej łasce. I mocy. Apostoł Paweł oznajmił & quot, Razem z, Chrystusem zostałem przybity do krzyża.

Teraz zaś już, nie ja, żyję lecz żyje. We mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie, w ciele jednak obecne życie moje jest życiem wiary, w Syna Bożego który umiłował mnie. I samego siebie wydał za mnie & quot, Ga 2:20.

, Tak kiedy spojrzymy na krzyż kiedy spojrzymy na Jezusa na krzyżu nasze serce jest poruszone. I nasza wiara w jego miłość i łaskę która jest natchniona. Możemy teraz zadeklarować osobiście że Jezus zbawia.

Przyjaciele mam, nadzieję że weźmiecie sobie Jezusa jako, osobistego Pana, i Zbawcę i każdego dnia pomyślcie, o Jezusie umierającym na krzyżu za wasze. I moje grzechy jakbyś był tylko ty. I tylko ja.

Jeśli podoba ci się, ten materiał upewnij się. I sprawdź nasz kanał na Youtube. I zasubskrybuj A także odwiedź naszą stronę BibleProphecy.info i możesz tam ściągnąć całe studium biblijne właśnie, w tym temacie.

Niech Jezus, będzie z, Tobą, kiedy dążysz do poznania prawdy. I niech nas oswobodzi na zawsze.

OUR SOCIALS: