Hi, this is Mark Fox with another edition of amazing prophecies. What happens when a man dies is death? The end or just the beginning are the dead dead? Does man have an immortal soul, as reported in an NBC News article of March 2016, 80 % of Americans believe in an afterlife some say that when a man dies they have a soul that releases from the body and goes to purgatory or limbo or hell or Heaven or to be reincarnated into other bodies over and over again, there is so much unnecessary confusion about this subject of death when it is actually very easy to understand.

Let me give you five fast facts about what happens when a man dies number one when a man dies, his breath goes back to God, then the dust will return to the earth as it was and the spirit will return to God who gave it Ecclesiastes 12 Verse 7.

Now what does the word spirit here mean? The spirit is breath according to Job 27, verse, 3 and James 2 verse 26. It is his breath that goes back to God. The Bible never says the soul goes back to God, number 2.

The dead are dead and do not know anything for the living know that they will die, but the dead know nothing Ecclesiastes 9 verse 5. When a man dies, he ceases to faint. He is not aware of anything according to Psalms 146 verse.

4 number. 3. The Bible calls death asleep and light in my eyes blessed. I sleep. The sleep of death, Psalms 13 verse 3. The Bible calls death asleep 66 times, see John 11 11 to 14 about Jesus resurrecting Lazarus.

He said Lazarus was sleeping and then he said, Lazarus number. Four, the dead are in their graves. Do not marvel at this, for the hour is coming in which all who are in the graves will hear his voice and come forth.

Those who have done good to the resurrection of life and those who have done evil to the resurrection of condemnation, john 5, 28 and 29, so Jesus makes it crystal clear that the dead are in their graves.

There is nothing mysterious about that number 5. The righteous dead will rise again when Jesus comes in the second coming, for the Lord Himself will descend from heaven, with a shout with the voice of an archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise.

First then, we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the lord in the air, and thus we shall always be with the Lord 1st, Thessalonians, 4, 16 and 17. So the good news is that Jesus is going to come and raise the righteous dead from their dusty graves and take them home to be with him forever.

That is, when all will be absent from this body and present with the Lord, with a brand new body. According to second Corinthians 5 or say you may say mark, I did not know all of this. While there are many more scriptures that deal with the subject of death and the resurrection, so I want to encourage you to check out my other videos on my youtube channel and I hope you can subscribe.

There also visit us on our web site. Bible prophecy done info and you can download my Bible study, outlines on many different topics, including this one on death. May the Holy Spirit guide you into all truth that sets you forever free Cześć tu Mark Fox, w kolejnej edycji niesamowitych proroctw.

Co, się dzieje, kiedy, człowiek, umiera, Czy śmierć, jest końcem czy też, tylko, początkiem., Czy, zmarli, są, martwi, Czy, człowiek, ma wieczną, duszę, Jak, głosił artykuł. We wiadomościach NBC w marcu 2016r.

aż 80 % Amerykanów wierzy w życie pozagrobowe. Mówią że kiedy człowiek umiera to jego dusza uwalnia, się, z, ciała. I idzie do czyśćca otchłani, i piekła lub też nieba lub odrodzi się, w innymi ciele wiele razy.

Temat śmierci wprowadza niepotrzebne zamieszanie kiedy właściwie, łatwo, ją, zrozumieć., Pozwól, że dam, ci, 5 szybkich faktów, o tym co, się, dzieje, gdy, umiera, człowiek., Numer, 1., Kiedy umiera, człowiek, jego, Oddech wraca do Boga.

, I wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga który go dał., Kohelet 12:7. Więc co, tutaj znaczy, słowo, duch Duch, jest oddechem według Hioba 27:3. I List Jakuba 2:26.

To jest jego oddech który wraca do Boga. Biblia nigdy nie mówi że dusza wraca do Boga. Numer 2. Zmarli są martwi. I nie wiedzą niczego. & quot ponieważ żyjący wiedzą że umrą, a zmarli niczego zgoła nie wiedzą & quot Kohelet 9:5.

Kiedy człowiek umiera przestaje myśleć. I nie jest świadomy niczego według Psalmów 146:4. Numer 3. Biblia nazywa śmierć snem. & quot Oświeć moje oczy bym, nie zasnął, w śmierci & quot, Psalmy 13:3.

Biblia nazywa śmierć stanem, snu 66 razy. Zobacz, w Ewangelii św. Jana 11:11-14 jak Jezus wskrzesza Łazarza on powiedział że, Łazarz, Spał i wtedy powiedział że Łazarz nie żyje. Numer 4. Zmarli są, w swoich grobach.

Nie dziwcie się temu Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy którzy spoczywają, w grobach usłyszą głos Jego, a ci którzy pełnili dobre czyny pójdą na zmartwychwstanie życia ci którzy pełnili złe czyny na zmartwychwstanie.

Potępienia. Jan 5:28-29. Zatem Jezus jasno wyjaśnił że, zmarli, są, swoich, grobach., Nie, ma w tym nic tajemniczego. Numer 5. Zmarli prawi powstaną kiedy Jezus, przyjdzie ponownie., Sam bowiem, Pan zstąpi z, nieba na hasło.

I na głos archanioła i na dźwięk trąby Bożej a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem, my żywi, i pozostawieni wraz z, nimi będziemy porwani, w powietrze na obłoki naprzeciw Pana. I w ten sposób zawsze będziemy z, Panem.

1 Tes 4:16 Ap 14:13 Zatem dobra wiadomość jest taka że Jezus przyjdzie, i wskrzesi prawych zmarłych z, ich zakurzonych grobów. I weźmie ich do domu żeby, być z, nimi na zawsze., A to będzie kiedy wszyscy będą nieobecni, w swoich ciałach, a obecni z, Panem, w zupełnie nowych ciałach według 2 Listu do Koryntian rozdział 5.

Możesz powiedzieć Mark nie, znam tego, wszystkiego, tych, wszystkich, pism, które, zajmują, się, Tematem śmierci i zmartwychwstania. Zatem zachęcam Cię do odwiedzenia moich innych filmów na kanale Youtube.

I mam nadzieje że, je zasubskrybujesz możesz też odwiedzić naszą stronę BibleProphecy.info. I możesz tam ściągnąć całe studium biblijne, o wielu różnych tematach włączając właśnie, ten o śmierci.

Niech Duch Święty Cię prowadzi do samej prawdy która Cię na zawsze, uwolni

OUR SOCIALS: